Всички свободни работни места

„Арсенал“ АД Казанлък търси да назначи:
РЪКОВОДИТЕЛ КОНСТРУКТИВЕН ОТДЕЛ

Задачи и отговорности:

- Ръководи и организира разработването на конструктивна документация на машини, детайли и изделия необходими за производството.

-Разпределя разработването на нови изделия и контролира изпълнението на отделните етапи.

- Подготвя план и следи за изпълнението му по график , следейки стриктно изискванията на ръководството ;

- Комуникира ефективно с колеги от фирмата с цел навременно и качественно осъществяване на дейностите ;

- Извършване якостни и размерни изчисления на конструираните изделия и екипировка.

- Осъществява авторски контрол на производството и монтажа на машини и съоръжения.
- Усъвършенстване на вече съществуващи машини и съоръжения, с цел подобряване на техните характеристики.

- Работи в екип с всички участници в процеса.

Изисквания към кандидатите:

- Висше инженерно техническо образование в областта на машиностроенето.

- Владеене на английски език /писмено и говоримо/;

- Опит на подобна позиция ;

 - Компютърни умения-МS Office,Internet , Auto CAD, Solidworks, TopSolid.

- Професионален опит във машиностроителни фирми е предимство.

- Личностни качества: Отлични административни, организационни и комуникационни умения,способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност, работа в екип, поемане на лична отговорност.


Инженер по ЕЛЕКТРО КИП И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Oписание и изисквания:

- Разработване на проекти за комплексна автоматизация на производствените процеси.

- Проектиране на електро инсталации.

- Проектиране на  системи за управление на машини, инсталации и съоръжения, базирани на контролери.
- Проектиране на автоматизирани системи за управление на нестандартно оборудване и съоръжения.
- Изчисляване и оразмеряване на проектираните инсталации и системи.

- Внедряване /монтаж, пуск и настройка/ на системи за управление и автоматизация.
- Осъществяване на авторски контрол на производството и монтажа на инсталации и съоръжения.
- Усъвършенстване на  съществуващи инсталации и съоръжения, с цел подобряване на техните характеристики.

Изисквания към кандидатите:
- Висше техническо образование- бакалавър или магистър.
- Владеене на чужди езици е предимство.
- Компютърни умения-МS Office,Internet , Auto CAD, EPLAN, софтуер за управление и проектиране.

- Опит в проектирането на системи за управление базирани на промишлени контролери, КИП и А съоръжения, промишлена автоматизация и електро инсталации.

- Познания в съответната нормативна база и специализирани софтуерни продукти

- Личностни качества: Способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност.


  ИНЖЕНЕР – КОНСТРУКТОР


Oписание и изисквания:

- Конструиране на нестандартно оборудване и инсталации.

- Конструиране на машини.

- Конструиране на технологична екипировка
- Извършване якостни и размерни изчисления на конструираните изделия и екипировка.

- Осъществяване на авторски контрол на производството и монтажа на машини и съоръжения.
- Усъвършенстване на вече съществуващи машини и съоръжения, с цел подобряване на техните характеристики.

 

Изисквания към кандидатите:

- Висше образование- бакалавър или магистър.

- Владеене на чужди езици е предимство.

- Компютърни умения-МS Office,Internet , Auto CAD, Solidworks, TopSolid.

- Професионален опит във машиностроителни фирми е предимство.

- Личностни качества: Способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност.

Работници за нуждите на заводите 3.

Търсят се:

Електрозаварчици

Оксиженисти

Стругари

Монтьор поддръжка

Монтьори електропроизводствено оборудване

Електромонтьори


Работници за нуждите на заводите 2 и 3, както следва:


За завод 2, цех 130 се търсят:


Оператори на преса – метал- жени
Лакировачи и байцвачи- мъже
Общи работници


За завод 3, специално производство, цех 130 се търсят:

МОПЕВ- мъже


В завод 6 се търсят квалифицирани работници и специалисти за следните позиции:


3. Настройчици на Металорежещи машини с ЦПУ


Eлектротехник към пречиствателната станция на дружеството

Изисквания към кандидатите:

- Средно техническо образование кандидатите с опит имат предимство

Електро инженери

1. Инженер-проектант по част Електро;

2. Инженер-проектант КИП и А /Контролно-измервателни прибори и Автоматизация/;

3. Инженер-проектант Електро и КИП и А.


Изисквания към кандидатите:

Висше техническо образование - бакалавър или магистър;

Владеене на чужди езици е предимство;

Компютърни умения – MS office, Internet, Auto CAD, EPLAN, софтуер за управление и проектиране;

Опит в проектирането на системи за управление, базирани на промишлени контролери, КИП и А съоръжения, промишлена автоматизация и електроинсталации;

Познания в съответната нормативна база и специализирани софтуерни продукти;

Личностни качества: способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност.

Васил Вълчев - тел. 0888 510 231.


 

 Възможности за работа предлага и Инструменталният завод в "Арсенал" АД.

За там се търсят:

1. Настройчик на ММ с ЦПУ за работа на програмна фреза или вертикален обработващ център - 3 души.


Изискване към кандидатите:

 

• Завършено техническо образование /средно или висше/;

 

• Разчитане на конструктивно-техническа документация;

 

• Познания по програмиране на Fanuc;

 

• 2 години стаж по професията.2. Настройчик на ММ с ЦПУ за работа с програмен оптически шлайф - 3 души.


Изисквания към кандидатите:

• Завършено техническо образование /средно или висше/;

• Разчитане на конструктивно-техническа документация;

• Познания по програмиране на Fanuc.

 

3. Оптичен шлайфист


4. Специалист –фрезист


Повече информация за всички обявени свободни позиции може да бъде  получена и от отдел „Личен състав“ на фирмата

 

на тел. 0431/ 5 77 47.

Документи и формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на "Арсенал" АД -

 

arsenal@arsenal-bg.com/kadri

 или получени от гише „Пропуски“ на централния портал от 07,00 до 17,00 часа.

 

Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com или подадени лично в Приемната на фирмата всеки делничен ден от 10,00 до 12,00 часа на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 100, Офис №4.

 

 Документи за кандидатстване могат да се получат и в Приемната на „Арсенал“ АД на същия адрес.


Най-атрактивното заплащане в региона
+150 лв допълнителен бонус за отдалеченост за работещи от община Стара Загора и Габрово, безплатен транспорт от община Стара Загора.

+150 лв допълнителен бонус за отдалеченост за работещи в Завод 4 гр.Мъглиж и Завод 3, гр.Казанлък.

+60 лв ваучери за храна ежемесечно.

Доплащане за специфични условия на труд

Столово хранене


Допълнителни бонуси за Великден, Коледа,

Фирмения празник, като увеличеният размер на ваучерите е от 2 до 5 пъти.


Социални придобивки за работещите, безплатни почивки на море за над 2000 работници годишно.


Кандидатствай