ROOT

Стипендиантската програма на „АРСЕНАЛ” АД е част от фирмената политика за привличане на млади специалисти, на които осигурява възможност за развитие и постигане на високи степени в професионалната реализация. 

До сега се отпускаха стипендии на обучаващите се в Пловдивския филиал на Техническия Университет - София по специалнност “Оръжейно и боеприпасно производство” във факултет “Машиностроене и уредостроене”.