ROOT

Инструментален Завод към Арсенал АД търси да назначи квалифицирани работници по следните професии: 

Изисквания към кандидатите: 

Main Features:
 • Стругар
 • Фрезист
 • Шлайфист 
 • Оптически шлайфист 
 • Шлосер 
 • Инструменталчик
 • Резбошлайфист 
Optional Extras (Paid Separately):
 • Инженер - производство 
 • Технолог, Конструктор
 • Инженер,контролно-измервателни уреди и апаратура
 • Инженер-химически процеси
 • Машинен Инженер
 • Ръководни длъжности в производствени звена