Кандидатствай

Моля, отворете тук прикачените образци за кандидатстване за работа, попълнете ги коректно на български език и набавете необходимите задължителни документи, изброени в образец „Заявление”.

Образец „Служебна бележка” се попълва и заверява от личен лекар. 

Опишете в кратко мотивационно писмо за коя от обявените длъжности кандидатствате („Свободни длъжности”).

Необходими задължителни  документи за кандидатстване:

  1. Автобиография – образец
  2. Свидетелство за съдимост
  3. Ксерокопие на диплома за образование,включително приложението с оценки
  4. Ксерокопие на лична карта
  5. Актуална снимка 1 брой
  6. Ксерокопие на документа от ТЕЛК/ЛКК
  7. Служебна бележка (от личен лекар)

    Документи и формуляри за кандидатстване за свободните позиции могат да бъдат изтеглени от тук:

Документи за изтегляне:

или да бъдат получени от офис No.1(Пропуски на Централен портал) от 7:00 до 17:00 часа

Попълнените документи изпращайте на:

kadri@arsenal-bg.com

или

подадени в Приемната на "Арсенал" АД-гр.Казанлък, бул. „Розова Долина” 100,
Офис No.4 от 10 до 12:00 часа всеки работен ден.

За повече информация:

Направление "Човешки ресурси", тел.: 0431/ 5 77 47


Ако не кандидатствате по конкретна обявена позиция или не бъдете одобрен, Вие ще бъдете включени в активната банка „Резервни кадри” на фирмата ни.

Ще имаме предвид кандидатурата Ви при бъдещи потребности от специалисти с Вашите образование и квалификация.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. “Арсенал”АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.