Кандидатствай

Моля, отворете тук прикачените образци за кандидатстване за работа, попълнете ги коректно на български език и набавете необходимите задължителни документи, изброени в образец „Заявление”.

Образец „Служебна бележка” се попълва и заверява от личен лекар. 

Опишете в кратко мотивационно писмо за коя от обявените длъжности кандидатствате („Свободни длъжности”).

Необходими задължителни  документи за кандидатстване:

  1. Автобиография – образец
  2. Свидетелство за съдимост
  3. Ксерокопие на диплома за образование,включително приложението с оценки
  4. Ксерокопие на лична карта
  5. Актуална снимка 1 брой
  6. Ксерокопие на документа от ТЕЛК/ЛКК
  7. Служебна бележка (от личен лекар)

    Документи и формуляри за кандидатстване за свободните позиции могат да бъдат изтеглени от тук:

Документи за изтегляне:

или да ги получат от Офис № 1 – Пропуски, на Централния портал, от 07.00 до 17.00 часа или от Офис гр.Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“№118.

Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com, подадени в град Казанлък, бул. „Розова долина“ № 100, Офис № 4 или в Офис гр.Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“№118.

 

Работно време на офис №4 в гр.Казанлък : всеки работен ден.

Работно време на офис в гр.Стара Загора : всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа

          в събота – от 10.00 до 14.00 часа

 

За повече информация:

Направление "Човешки ресурси",

Тел. за контакти: +359 882 987799

                                      +359 882 987754

                                      +359 431 57 747

                                      +359 431 57 072Ако не кандидатствате по конкретна обявена позиция или не бъдете одобрен, Вие ще бъдете включени в активната банка „Резервни кадри” на фирмата ни.

Ще имаме предвид кандидатурата Ви при бъдещи потребности от специалисти с Вашите образование и квалификация.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. “Арсенал”АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.