Стипендиантска програма

Стипендиантската програма на „АРСЕНАЛ” АД е част от фирмената политика за привличане на млади специалисти, на които осигурява възможност за развитие и постигане на високи степени в професионалната реализация.

За стипендиантската програма могат да кандидатстват студенти обучаващи се  в редовна форма на инженерните специалности на  Технически Университет - София и Технически Университет -Габрово, както и инженерно-химични и физични дисциплини на Химико Технологичен и Металургичен Университет-София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, имащи приложение във фирмата.

С предимство се разглеждат молбите на завършилите средното си образование ученици от казанлъшките училища, независимо от профила им, и приети за студенти.

За периода на обучение фирмата осигурява месечни стипендии на студентите до 500 лева и изплаща техните семестриални такси (сумарно до 6000 лева годишно според успеха). Тези суми представляват значително перо за бюджета на всяко семейство със студент-стипендиант. На арсеналските стипендианти се осигурява възможност  за провеждане и на платени студентски стажове във фирмата. Допълнително предимство е възможността за продължаване на образованието в магистърска степен, включително и в европейски университети, по определени от дружеството специалности.

След завършване на висшето си образование всички стипендианти ще имат осигурено работно място по специалността във фирмата, гарантирано от двустранно подписан договор.

Кандидат-стипендианти могат да изпратят CV и мотивационно писмо на E-адрес kadri@arsenal-bg.com или на пощенски адрес бул.”Розова Долина” №100, гр. Казанлък, п.к. 6100; тел. 0431/6-31-33