Стипендиантска програма

Стипендиантската програма на „АРСЕНАЛ” АД е част от фирмената политика за привличане на млади специалисти, на които осигурява възможност за развитие и постигане на високи степени в професионалната реализация. 

До сега се отпускаха стипендии на обучаващите се в Пловдивския филиал на Техническия Университет - София по специалнност “Оръжейно и боеприпасно производство” във факултет “Машиностроене и уредостроене”.

От 2015 година към стипендиантската програма се добавят и обучаващи се студенти от инженерните специалности на Техническия Университет - София и Техническия Университет -Габрово, както и инженерно-химични и физични дисциплини на Химико Технологичен и Металургичен Университет-София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, имащи приложение във фирмата.

За стипендианти на „АРСЕНАЛ” АД с предимство могат да кандидатстват завършилите средното си образование ученици от казанлъшките училища, независимо от профила им и приети за студенти, както и вече обучаващи се на бакалавърска степен по тези специалности.

За периода на обучение фирмата ще осигурява месечни стипендии на студентите и изплаща техните семестриални такси. Тези суми представляват значително перо за бюджета на всяко семейство със студент-стипендиант.

След завършване на висшето си образование всички стипендианти ще имат осигурено работно място по специалността във фирмата, гарантирано от двустранно подписан договор.

Кандидат стипендианти могат да изпратят CV и мотивационно писмо на E-адрес kadri@arsenal-bg.com или на пощенски адрес бул.”Розова Долина” №100, гр. Казанлък, п.к. 6100; тел. 0431/6-31-33