Всички свободни работни места

„Арсенал“ АД - Казанлък

търси да назначи

Специалисти:

-       Инженер-металург – 1бр.

Образование и квалификация: Висше техническо образование, специалност „Металознание и термична обработка на металите“ или други подобни; Средно техническо образование с продължаване на обучението.

Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси по термична обработка, коване и обемно щамповане на метали и сплави. Работа със специализиран софтуер.

-       Инженер Конструктор - Машинен инженер – 5бр.

Образование и квалификация: Висше техническо образование.

Допълнителни изисквания: Разработване на конструкторска документация на приспособления и екипировка за нанасяне на химични, галванични и лакобояджийски покрития.

-       Инженер-технолог на пластмасите и каучука -1бр.

Образование и квалификация: Висше техническо образование, специалност „Технология на пластмасите и каучука“ или други подобни. Средно техническо образование с продължаване на обучението.

Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси за преработване на пластмаси и каучук чрез шприцване и пресоване.

-       Инженер химични процеси / Инженер Химик - 3бр.

Образование и квалификация: Висше химическо, инженерно-химическо, средно специално химическо образование.

Допълнителни изисквания: Разработване и внедряване на технологични процеси за нанасяне на химични и галванични покрития и за защита на металите от корозия.

Кандидатите за тези позиции е необходимо да притежават личностни качества като лоялност, отговорност, инициативност, умение за работа в екип, комуникативност. 

-       Началник-смяна – 1бр.

Образование и квалификация: Висше химическо, инженерно-химическо, средно специално химическо образование.

Допълнителни изисквания: Професионален опит 5 години.

Кандидатите за тези позиции е необходимо да притежават личностни качества като лоялност, отговорност, инициативност, умение за работа в екип, комуникативност.

-      Инженер контролно-измервателни уреди и апаратура / Електро инженер-КИП и А – 1 човек, висше техническо образование;

-      Инженер ВиК – 1 човек, висше образование;

-      Инженер енергетик  1 човек, висше образование;

-      Техник, електронна техника – 1 човек, висше образование;

-      Инженер производство – 5 души, висше образование;

-      Инженер - Ремонт на машини и оборудване

-      Инженер - Хидравлика и пневматика

-      Инженер - Автоматизация на производството

-      Инженер - Електроника   

Работници по следните професии:

-       Апаратчици - 2 души, средно образование;

-       Байцвачи на метали – 3 души, мъже, средно образование;

-       Бобиньор ел. машини – 2 души, средно специално образование;

-       Бояджии промишлени изделия, на 8-часов работен ден – 10 души, средно образование;

-       Водач на електрокар – 1 човек, средно образование;

-       Електроерозист – 2 души, средно специално, средно-професионално образование;

-       Електрозаварчик – 1 човек, средно образование;

-       Електрончик – 1 човек, средно-специално образование

-       Електромонтьор – 5 души, средно образование;

-       Електромонтьор, изграждане, поддръжка и ремонт   5 души, средно специално образование;

-       Електромонтьор, изпитване ел. съоръжения – 2 души, средно специално образование;

-       Електромонтьор -13 души, средно специално образование;

-       Електроженист – 2 души, средно образование;

-       Заварчик – 3 души, средно специално образование;

-       Зъбонарезчик – 1 човек, средно специално образование;

-       Изпитател, хидравлично налягане ММ – 2 души, мъже, средно образование;

-       Изпитател на взривни материали – 3 човека, средно или средно специално /техническо/ образование;

-       Инструменталчик – 6 човека, средно специално образование;

-       Ковач – 1 човек, средно образование;

-       Лакировач, метал – 4 души, жени, средно образование, работа на смени;

-       Машинен монтьор-ремонт на машини – 2 човека, средно образование;

-       Машинен оператор амуниции – 1 човек, средно образование;

-       Машинен оператор компресор – 2 души, средно образование;

-       Машинен оператор ММ пробивчик – 1 души, средно специално образование;

-       Машинен оператор ММ – 52 души, средно специално образование;

-       Машинен оператор ММ с ЦПУ – 135 души, средно образование;

-       Машинен оператор производство експлозивни вещества – 71 души, жени, средно образование;

-       Моделчик метални отливки – 1 човек, средно специално образование;

-       Монтьор електронно производствено оборудване – 3 души, средно специално образование;

-       Монтажник изделия от метал/боеприпаси/ – 126 души, средно образование;

-       Монтьор поддръжка инсталации и оборудване – 3 души, средно образование;

-       Настройчик ММ с ЦПУ – 1 души, средно специално (техническо) образование;

-       Настройчик на пресови металообработващи машини – 4 души, мъже, средно специално (техническо);

-       Настройчик оператор, хонинг машини – 2 души, средно специално /техническо/ образование;

-       Общ работник в промишлеността – 13 души, мъже, средно образование;

-       Оксиженист  - 2 души, средно образование;

-       Оператори на преса за метал – 17 жени и мъже;

-       Оператор филтър ротационен барабан – 2 души

-       Производствени контроли, на 8-часов работен ден – 8 души, жени, със средно образование;

-       Производствени контроли, на 7-часов работен ден  3 души, жени, със средно образование;

-       Пясъкоструйчик – 1 човек, средно образование;

-       Раб. хидротехн. съоръжения – 4 души, средно образование;

-       Резач метал – 3 души, средно, средно специално, средно-професионално образование;

-       Стругар – 14 души, средно образование;    

-       Термист ОЦВ – 2 души, средно специално образование;

-       Формовчик стопяеми модели – 2 души, средно, средно-професионално образование;

-       Фрезисти  17 души, средно специално;

-       Шивач, крояч, сарач – 5 души, средно образование;

-       Шлайфист – 5 души

-       Шлосер – 60 души, мъж, средно образование;

-       Чистач – 4 души, средно образование;

Изисквания: Умения за самостоятелна работа и професионален опит.


          НОВО!

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК