Всички свободни работни места

„Арсенал“ АД Казанлък търси да назначи:

За завод 2:

Главен Механик:

Ръководни умения, умения за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност.
Да е запознат с нормативните актове за монтаж и обслужване на оборудването.
Да знае нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с техническите изисквания към технологиите и оборудването за нейното производство.
Да знае нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, по противопожарна безопасност и опазване на околната среда.
Да може да разчита всички видове конструктивни чертежи.
Практически опит в поддръжката на производствено оборудване;
Добри познания по механика (ремонт на-механични възли на машини и съоръжени).

Образование висше техническо

5 години трудов стаж.

За всички звена на дружеството

- Общи работници

1.Монтьор поддръжка на инсталации – 5 бр.

2.Електромонтьор – 5 бр.

Инспектор, Eлектробезопасност ИЗИСКВАНИЯ

Образование и квалификация
(задължително) Средно или по-високо ел. техническо образование

Личностни качества Лоялност, отговорност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност

Допълнителни изисквания
(препоръчителни) ІІІ-та или по-висока квалификационна група по ел. безопасност Практически опит в област на контрол на ел. уредби и съоръжения

Компютърна грамотност: Microsoft Office, Linux и др.Електро инженери

1. Инженер-проектант по част Електро;

2. Инженер-проектант КИП и А /Контролно-измервателни прибори и Автоматизация/;

3. Инженер-проектант Електро и КИП и А.

Изисквания към кандидатите:

Висше техническо образование - бакалавър или магистър;

Владеене на чужди езици е предимство;

Компютърни умения – MS office, Internet, Auto CAD, EPLAN, софтуер за управление и проектиране;

Опит в проектирането на системи за управление, базирани на промишлени контролери, КИП и А съоръжения, промишлена автоматизация и електроинсталации;

Познания в съответната нормативна база и специализирани софтуерни продукти;

Личностни качества: способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност.

Васил Вълчев - тел. 0888 510 231.


 Възможности за работа предлага и Инструменталният завод в "Арсенал" АД.

За там се търсят:

1. Настройчик на ММ с ЦПУ за работа на програмна фреза или вертикален обработващ център - 3 души.


Изискване към кандидатите:

 

• Завършено техническо образование /средно или висше/;

 

• Разчитане на конструктивно-техническа документация;

 

• Познания по програмиране на Fanuc;

 

• 2 години стаж по професията.2. Настройчик на ММ с ЦПУ за работа с програмен оптически шлайф - 3 души.


Изисквания към кандидатите:

• Завършено техническо образование /средно или висше/;

• Разчитане на конструктивно-техническа документация;

• Познания по програмиране на Fanuc.

 

3. Оптичен шлайфист


4. Специалист –фрезист


Повече информация за всички обявени свободни позиции може да бъде  получена и от отдел „Личен състав“ на фирмата

 

на тел. 0431/ 5 77 47.

Документи и формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на "Арсенал" АД -

 

arsenal@arsenal-bg.com/kadri

 или получени от гише „Пропуски“ на централния портал от 07,00 до 17,00 часа.

 

Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: kadri@arsenal-bg.com или подадени лично в Приемната на фирмата всеки делничен ден от 10,00 до 12,00 часа на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 100, Офис №4.

 

 Документи за кандидатстване могат да се получат и в Приемната на „Арсенал“ АД на същия адрес.


Най-атрактивното заплащане в региона
+150 лв допълнителен бонус за отдалеченост за работещи от община Стара Загора и Габрово, безплатен транспорт от община Стара Загора.

+150 лв допълнителен бонус за отдалеченост за работещи в Завод 4 гр.Мъглиж и Завод 3, гр.Казанлък.

+60 лв ваучери за храна ежемесечно.

Доплащане за специфични условия на труд

Столово хранене


Допълнителни бонуси за Великден, Коледа,

Фирмения празник, като увеличеният размер на ваучерите е от 2 до 5 пъти.


Социални придобивки за работещите, безплатни почивки на море за над 2000 работници годишно.


Кандидатствай