GDPR POLICY


ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В "АРСЕНАЛ" АД, ЕИК 833067612


Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR).


"АРСЕНАЛ" АД, ЕИК 833067612 събира, обработва, съхранява, предоставя, пренася и унищожава информация, съдържаща лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ Регламент за защита  на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR).


Влиза сила от 25 май 2018 г.

Политики


Права


Нарушения